Raportointitiedote 18.6.2018 – 23/2018

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 14.1.8 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

EBA, EIOPA ja ESMA

Header-tiedoston on vastattava Finanssivalvonnan määrityksiä. Tietoa määrityksistä löytyy Tiedonkeruusovelluksen asennuspaketin Konekielisen tietojenvälityksen kuvauksesta sekä Euroopan valvontaviranomaisten määrityksistä.

Muistutuksena Tiedonkeruusovelluksen työkirjojen käytöstä: kun raportoija käyttää Tiedonkeruusovelluksen työkirjoja, Tiedonkeruusovelluksen pitää olla asennettuna jokaisen työkirjoja käyttävän käyttäjän työasemalle ja FIVA Tiedonkeruusovelluksen Excel Add-In-lisäohjelman pitää olla aktiivisena. Tiedonkeruusovelluksen työkirjaa ei saa käyttää ilman aktiivista Excel Add-In-lisäohjelmaa. Jos Tiedonkeruusovelluksen työkirjaa käytetään ilman sovelluksen aktiivista Excel Add-In-lisäohjelmaa, työkirjalle syötetyt arvot eivät tallennu sovelluksen käyttämään tietovarastoon.

EBA ja EIOPA

Kun raportoijat ovat tuoneet tietoja Tiedonkeruusovelluksen aiempien versioiden työkirjoille ulkoisista lähdetiedostoista (CSV- tai XBRL-tiedostot), näistä lähdetiedostoista on joissakin tilanteissa puuttunut kaavasoluihin kohdistuvia arvoja. Tämä on saattanut johtaa validointivirheisiin. Tiedonkeruusovelluksen työkirjojen kaavasolujen arvot on laskettu vasta silloin, kun raportoijat ovat aktivoineet kyseisten kaavasolujen lomakkeet/taustamuuttujat.

Tiedonkeruusovelluksen toimintaa on muutettu siten, ettei raportoijan tarvitse kaavasolujen arvojen laskemiseksi aktivoida erikseen jokaista lomaketta ja/tai taustamuuttujaa. Tiedonkeruusovellus laskee sen työkirjoille tuotuja arvoja kaavasoluissa olevien kaavojen mukaisesti validoinnin yhteydessä. Tiedonkeruusovelluksen työkirjoille tuotujen ulkoisten lähdetiedostojen kaavasolujen arvot korvataan Tiedonkeruusovelluksen kaavasoluihin laskemilla arvoilla ilman erillistä ilmoitusta. Kun raportoija tuo Tiedonkeruusovelluksen työkirjoille tietoja ulkoisista lähdetiedostoita, raportoijan pitää olla ehdottoman varma soluihin tuotavien arvojen oikeellisuudesta erityisesti kaavoihin kohdistuvien solujen osalta.

Ulkoisten lähdetiedostojen tietojen pitää vastata Euroopan valvontaviranomaisten raportoinnin oikeellisuuden määrityksiä.

Kun raportoija tuo Tiedonkeruusovelluksen työkirjoille tietoja ulkoisista lähdetiedostoista (CSV- tai XBRL-tiedostot), tuotujen tietojen pitää vastata Tiedonkeruusovelluksen avulla tuotettujen tiedostojen (CSV- tai XBRL-/toimitustiedosto) määrityksiä. Näin vältytään ylimääräisiltä ongelmatilanteilta ja niiden selvittelyltä. 

EBA

 • EBAn tiedonkeruiden sisältöihin ei ole tullut muutoksia.
 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 11.6.2018).

EIOPA

 • Solvenssi II tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.

ESMA

 • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia. 

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi