Rapporteringsmeddelande 3.5.2018 – 14/2018

Rapporteringsprogram och arbetsböcker för rapporteringen av riskviktsgränsen på 15 procent för bostadslån (RWF) kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | Nationell rapportering (Virati)

RWF-rapporteringen av kreditinstituten inlämnas som en engångsrapportering. Rapporteringen gäller uppgifterna från 30.9.2018 och görs vid behov en andra gång vid en tidpunkt som meddelas senare.

Rapporteringsprogram och Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

Närmare upplysningar: Tillsynsmeddelande 15/2018 och VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi