Rapporteringsmeddelande 4.4.2018 – 10/2018

Fel i blanketterna EBA DPM 2.7 COREP ALM -rapportering | EBA

I EBA:s DPM version 2.7 har i COREP ALM -rapporteringens blanketter upptäckts följande fel:

  • I COREP ALM blanketten C 66.01 kan man p.g.a. ett modellfel inte rapportera betydande valutor rätt. Trots felet skall värdena i blanketterna rapporteras i valuta.
  • I COREP ALM blanketten C 67.00 finns nya produktkoder, vilka rapporteras i kolumn 050. P.g.a. av felet i DPM -versionen 2.7 kan nya koder inte väljas. EBA publicerar inom kort svar till Q&A nummer 2018_3653, vilket innehåller instruktioner om vilka koder som skall användas. Fram till dess ber vi att koder som baserar sig på DPM 2.6 -versionen används.


DPM 2.7 är i bruk för COREP ALM -rapporteringen från tidpunkten 31.3.2018.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.