Rapporteringsmeddelande 6.11.2017 – 8/2017

Problemsituationer som uppstått i EBAs valideringsregler i anslutning till DPM version 2.6 | EBA

I samband med rapporteringen av de uppgifter som ska ges i Q2/2017, vilken grundar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) tekniska genomförandestandard (ITS), har det uppstått flera felaktiga eller problematiska situationer i anslutning till EBAs valideringsregler. Nedan ges för kännedom en inofficiell förteckning av EBAs valideringsregler, om vilka det lämnats en fråga till EBAs Q&A-process. Den publicerade förteckningen är inte slutlig och det är möjligt att observerade felaktiga valideringsregler kommer att deaktiveras i december på EBAs initiativ.

Om det på rapporten uppstår felsituationer i anslutning till de valideringsregler som omfattas av EBAs Q&A-process, ombes rapportörerna emellertid beskriva dem för Europeiska centralbanken (ECB), eftersom Q&A-processen ännu pågår.

​EBAs förteckning över problematiska  formler, för vilka det inlämnats en fråga till Q&A och som är gällande (situationen 31.10.2017):

v4759_m  v4774_m v4776_m v4777_m v4778_m v4779_m v4780_m
v4781_m v4782_m v4786_m v4864_m v4865_m v4866_m v4867_m
v4868_m v4869_m v4870_m v4871_m v4872_m v4873_m v4874_m
v4875_m v4876_m v4877_m v4878_m v4879_m v4880_m v4881_m
v4882_m v4886_m e4891_n e4892_n  e4893_n e4894_n e4895_n
e4896_n e4897_n  e4898_n e4899_n e4900_n e4901_n e4902_n
v2821_m
v4135_m
v4757_m
v4792_m
v4795_m
   

Problematiska formler, i fråga om vilka det möjligtvis inte har inletts en Q&A-process:

​​v4834_m ​​​​​ v4841_m v4842_m v4907_m v3040_m v4745_s​ v4820_m
v4821_m v4822_m v4823_m v4833_m v4772_m v4773_m v0656_m
v5016_s