Rapporteringsmeddelande 19.12.2017 – 12/2017

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram (AIFMD, Solvens II, AE, COREP, FINREP, FP, SBP) kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

​Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 12.3.15 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA och ESMA

Rapporternas innehåll har inte ändrats.

EIOPA

I rapporteringsprogrammet har EIOPAs taxonomiändringar i uppdateringen av DPM-versionen (2.2.0) för Solvens II-rapporteringen för skade- och livförsäkringsbolag beaktats. DPM 2.2.0-versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.12.2017.

 • Den första rapporteringen är en kvartalsrapport för tidpunkten Q4/2017; rapporterna ska vara inlämnade till Finansinspektionen den 18 februari 2018
 • Av arbetsböckerna kan kvartals- och årsmoduler (inkl. Financial Stability-moduler) laddas ner på solo- och gruppnivå samt en Technical Entry Point (tep)-rapporteringsmodul, som är avsedd för rapportering i specialfall.
 • Rapporteringsprogrammet stöder inte de Public Disclosure-moduler (aps och apg) som taxonomin 2.2.0 innehåller och som är avsedda att underlätta produktionen av den information som ska publiceras på bolagets webbplats (SFCR kvantitativa tabeller). De är inte avsedda för rapporteringen till tillsynsmyndigheter eller EIOPA.
 • Den uppdaterade Release note om installationspaketet för Solvens II-rapporteringen i Jakelu Distributionstjänst innehåller närmare information om ändringarna i Rapporteringsprogrammet.
 • Närmare information finns på EIOPAs wepplats under Data Point Model and XBRL 

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi