Rapporteringsmeddelande 19.12.2017 – 11/2017

Förändringar i försäkringssektorns rapporteringsprogram och uppdatering av CSV-format baserade rapporteringsprograms signaturcertifikat | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen publicerade den 2.10.2017 en begäran om utlåtande gällande ändringarna till föreskrifter och anvisningar om Elektroniska tillsynsuppgifter(Föreskrifter och anvisningar 1/2011). På basis av yttranden har följande rapporteringsblanketter uppdaterats:

  • Följande blanketter har förändrats: VA, VB, VE, VJ, VK, VM, VN, VO och VS
  • Nya blanketter: VJ051 och VN05
  • Dessutom ändras rapporteringen av: VL och VP


På motsvarande sätt har också anvisningarna för rapporteringsblanketterna uppdaterats.

Förändringarna träder i kraft den 31.12.2017 och de tillämpas första gången från rapporteringstidpunkten 31.12.2017.

Ändringarna för VL och VP rapporteringen beror på lagändringar som trädde i kraft 1.1.2017 och de tillämpas första gången från rapporteringstidpunkten 31.12.2017. Begäran om utlåtande gällande ändringarna till VL och VP har publicerats den 10.12.2015.

Närmare upplysningar lämnas av:

  • Blanketterna VA, VB, VE, VK och VM: redovisningsexpert Marketta Lindén, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5350
  • Blanketterna VJ och VN: ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5533
  • Blanketterna VO och VS: riskexpert Johanna Korhonen, johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5541
  • Blanketterna VL och VP: matematiker Anna Keinänen, anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5526

Uppdatering av signaturcertifikat

De i CSV-format varande rapporteringsprogrammens signaturcertifikat har uppdaterats, så de nya blanketterna kan laddas ned från Jakelu - distributionstjänsten. Uppdateringen gäller rapportering av; COF-, FINREP-, FA-, FT-, JM-, KA-, KB-, KP-, KT-, LTC-, M-, MA-, MJ-, ML-, MU-, MV-, R-, RVA-, S-, V-, VC-, VD,- VF-, VG-, VP-, VQ. De övriga rapporteringarnas certifikat har uppdaterats tidigare.

Tilläggsinformation fås vid behov från e-post adressen, VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.