Pressmeddelande 8.12.2023

Finansinspektionens direktion för 2024–2026 har utnämnts

Bankfullmäktige har utsett medlemmarna i Finansinspektionens direktion för en treårsperiod från och med den 1 januari 2024.

Medlemmarna är

  • direktionens vice ordförande Marja Nykänen, Finlands Bank
  • avdelningschef, överdirektör Pauli Kariniemi, finansministeriet
  • avdelningschef, överdirektör Liisa Siika-aho, social- och hälsovårdsministeriet.

Till personliga suppleanter för dem utsågs

  • avdelningschef Katja Taipalus, Finlands Bank
  • lagstiftningsråd Paula Kirppu, finansministeriet
  • direktör Jaana Rissanen, social- och hälsovårdsministeriet.

Till medlemmar utsågs dessutom

  • filosofie magister, SGF Lasse Heiniö
  • arbetslivsprofessor Martti Hetemäki
  • ekonomie magister Leena Kallasvuo.

Marja Nykänen utsågs till ordförande för direktionen och Pauli Kariniemi till vice ordförande.

Finansinspektionens och dess direktions uppgifter har fastställts i lag. Direktionen uppställer mål för tillsynsmyndighetens verksamhet, besluter om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.