Lehdistötiedote 8.12.2023

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2024–2026

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2024 alkaen.

Jäseniksi nimitettiin

  • Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki
  • Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
  • Liisa Siika-aho, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.


Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin

  • Katja Taipalus, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  • Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
  • Jaana Rissanen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.


Lisäksi jäseniksi nimitettiin

  • Lasse Heiniö, filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV)
  • Martti Hetemäki, työelämäprofessori
  • Leena Kallasvuo, kauppatieteiden maisteri.


Marja Nykänen määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Pauli Kariniemi johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Lisätietoja antaa

Antti Lindtman, pankkivaltuuston puheenjohtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Finanssivalvonnan viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.