Pressmeddelande 9.12.2022

Personbyten i Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 december 2022 avdelningschef Pauli Kariniemi till medlem av Finansinspektionens direktion och lagstiftningsrådet Paula Kirppu till hans suppleant. Utnämningarna gjordes på förslag av finansministeriet. Samtidigt förordnades Pauli Kariniemi till vice ordförande i direktionen. De arbetar båda vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Utnämningarna gäller från och med den 9 december 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö, arbetslivsprofessor Martti Hetemäki, ekonomie magister Leena Kallasvuo och övermatematiker Minna Lehmuskero. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och suppleant för Minna Lehmuskero är direktör Jaana Rissanen.