Pressmeddelande 9.9.2022

Personbyten i Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 september 2022 övermatematiker Minna Lehmuskero till medlem av Finansinspektionens direktion och direktör Jaana Rissanen till hennes suppleant. De arbetar båda vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar.

Till medlem av Finansinspektionens direktion utsågs också arbetslivsprofessor Martti Hetemäki. Hetemäki är arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Utnämningarna gäller från och med den 9 september 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande är understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö och ekonomie magister Leena Kallasvuo. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och suppleant för Leena Mörttinen är lagstiftningsrådet Janne Häyrynen.