Pressmeddelande 12.2.2020

Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet övervakas inte längre av ett ombud

Finansinspektionen beslutade den 10 februari 2020 att Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet inte längre behöver övervakas av ett ombud. Övervakningen grundade sig på Finansinspektionens beslut av den 14 maj 2018 om tillsättning av ombud, genom vilket advokat Pekka Jaatinen tillsattes för att övervaka Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolagets verksamhet tillsvidare.

Finansinspektionen anser att skötseln av bolagets ärenden har utvecklats så att det inte längre finns grunder för ett fortsatt beslut om tillsättning av ombud. Beslutet trädde i kraft omedelbart den 10 februari 2020.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Finansinspektionens pressmeddelande 17.5.2018: Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget för att övervaka bolagets löpande verksamhet