Lehdistötiedote 12.2.2020

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön asiamiesvalvonta päättyy

Finanssivalvonta on päättänyt 10.2.2020, että Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön asianmiesvalvonta lopetetaan. Valvonta perustui Finanssivalvonnan 14.5.2018 tekemään päätökseen asiamiehen asettamisesta, jolla asianajaja Pekka Jaatinen asetettiin valvomaan Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön toimintaa toistaiseksi.

Finanssivalvonta katsoo, että yhtiön asioiden hoito on kehittynyt niin, että perusteita asiamiehen asettamispäätöksen jatkamiselle ei enää ole. Päätös astui voimaan 10.2.2020.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 17.5.2018: Finanssivalvonta on asettanut Pohjantähti Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle asiamiehen valvomaan yhtiön jatkuvaa toimintaa