Pressmeddelande 20.12.2018

Makrotillsynsbeslut: Nordea Bank Abp inte längre ett globalt systemviktigt kreditinstitut (G-SII) från och med 1.1.2020

Finansinspektionens direktion fattade på sitt sammanträde den 20 december 2018 beslut om att Nordea Bank Abp inte är ett globalt systemviktigt kreditinstitut (G-SII). Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.

Rådet för finansiell stabilitet publicerade den 16 november 2018 sin årliga förteckning över globalt systemviktiga kreditinstitut (G-SIB). Nordea Bank Abp upptogs inte i förteckningen, eftersom Nordea Bank Abp:s poängtal låg under den miniminivå som krävs för att ett kreditinstitut ska identifieras som ett globalt systemviktigt kreditinstitut.

Finansinspektionens direktions beslut ersätter beslutet av den 29 juni 2018. Beslutet påverkar inte kapitalkravet för Nordea, då endast det högsta av de buffertkrav som påförs av makrotillsynsskäl ska tillämpas på en bank. Således stiger buffertkravet för Nordea den 1 januari 2019 till två (2) % (O-SII-buffertkrav för nationellt systemviktiga kreditinstitut) och den 1 juli 2019 till tre (3) % (systemriskbuffertkrav).

Närmare upplysningar lämnas av

  • ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07
  • Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen
    Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–17.

Bilagor