Lehdistötiedote 20.12.2018

Makrovakauspäätös: Nordea Bank Oyj ei maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos (G-SII) 1.1.2020 lähtien

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 20.12.2018, ettei Nordea Bank Oyj ole maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos (G-SII). Päätös astuu voimaan 1.1.2020 lähtien.

Vakausneuvosto julkaisi 16.11.2018 vuosittaisen luettelonsa maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävistä luottolaitoksista (G-SIB). Nordea Bank Oyj ei sisältynyt luetteloon, koska Nordea Bank Oyj:n pistemäärä alitti vähimmäistason, joka vaaditaan luottolaitoksen määrittämiseksi maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäväksi luottolaitokseksi.

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös korvaa 29.6.2018 tehdyn päätöksen. Päätös ei vaikuta Nordean vakavaraisuusvaatimukseen, sillä makrovakaudellisista syistä asetettavista lisäpääomavaatimuksista sovelletaan vain korkeinta. Näin ollen Nordean lisäpääomavaatimus nousee 1.1.2019 kahteen (2) prosenttiin (Suomen rahoitusjärjestelmän merkittävyyden mukaan asetettu O-SII -puskuri) ja 1.7.2019 kolmeen (3) prosenttiin (rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääomavaatimus eli järjestelmäriskipuskuri).

Lisätietoja antaa

  • Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007
  • Anneli Tuominen, Finanssivalvonnan johtaja
    Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, klo 9–17.

Liitteet