Pressmeddelande 1.2.2017

Olli Rehn blir ordförande för Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige har utnämnt direktionsmedlemmen i Finlands Bank Olli Rehn till ordförande för Finansinspektionens direktion från och med den 1 februari 2017. Olli Rehn ersätter Pentti Hakkarainen, vars mandatperiod på Finlands Bank har gått ut. 

​Vice ordförande för Finansinspektionens direktion är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet. De övriga medlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, vicehäradshövding Pirkko Juntti och verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsanstalt. Ersättare för Olli Rehn är avdelningschef Katja Taipalus, för Martti Hetemäki konsultative tjänstemannen Jaakko Weuro och för Outi Antila övermatematiker Mikko Kuusela.