Pressmeddelande 8.5.2017

Helsingfors förvaltningsdomstol har utfärdat ett beslut om ett besvär gällande handlingsoffentligheten

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 3 maj 2017 utfärdat ett beslut (15106/16/1203) om Tuomo Pietiläinens besvär gällande handlingsoffentlighet. Förvaltningsdomstolen upphäver Finansinspektionens beslut att inte överlämna de e-postmeddelanden som Pietiläinen har begärt. Förvaltningsdomstolen upphäver kravet beträffande ersättandet av rättegångskostnader.

​Finansinspektionen informerar om ärendet på nytt när den har fattat beslut om den kommer att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Därtill kommer Finansinspektionen att utvärdera hur beslutet påverkar tillsynsarbetet.

Bilaga

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut (pdf, på finska)

Kontakter

Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 5.5.2017.