Lehdistötiedote 5.5.2017

Helsingin hallinto-oikeus antanut päätöksen asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta

Helsingin hallinto-oikeus on 3.5.2017 antanut päätöksen (15106/16/1203) Tuomo Pietiläisen asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeus kumoaa Finanssivalvonnan päätöksen olla luovuttamatta Pietiläisen pyytämiä sähköpostiviestejä. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen hallinto-oikeus kumoaa.

Finanssivalvonta tiedottaa asiasta uudelleen sen jälkeen, kun se on päättänyt, hakeeko se valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lisäksi Finanssivalvonta arvioi päätöksen vaikutuksia valvontatyöhönsä.

Liite

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf)

Yhteydenotot

Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030