Pressmeddelande 1.9.2017

Nya chefer på Finansinspektionen

Finansinspektionens nya organisation trädder i kraft den 1 september 2017. Den nya organisationen består av fyra avdelningar: Försäkringstillsyn, Banktillsyn, Marknads- och uppförandetillsyn samt Finansiell analys och operativa risker samt Stabsfunktionen. Utöver Kaisa Forsström, som tidigare utnämnts till avdelningschef för Försäkringstillsynen, har cheferna för två nya avdelningar och två nya byråer valts med ett ansökningsförfarande inom organisationen. Utnämningarna gäller för en period på fem år.

Diplomingenjör Jyri Helenius har utnämnts till avdelningschef för Banktillsynen. Han har tidigare lett Finansinspektionens avdelning för Risktillsyn. Därtill fungerar Helenius som Finansinspektionens biträdande direktör.

Samu Kurri, magister i samhällsvetenskaper, har utnämnts till avdelningschef för Finansiell analys och operativa risker. Han har tidigare varit chef för Finansinspektionens avdelning för Institutstillsyn.

Marko Myller, magister i samhällsvetenskaper, har utnämnts till byråchef för Löpande tillsyn. Byrån är en del av Banktillsynsavdelningen. Myller har tidigare varit chef för Finansinspektionens byrå för Finanssektorn.

Sami Pyykönen, ekonomi magister, har utnämnts till byråchef för Inspektioner och regelgivning. Byrån är en del av Banktillsynsavdelningen. Pyykönen har tidigare varit chef för Finansinspektionens byrå för Marknads- och likviditetsrisker. Därtill har han varit stf. byråchef för Kreditrisker.

Närmare upplysningar

Anneli Tuominen, direktör. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.