Lehdistötiedote 1.9.2017

Finanssivalvonnan päällikkönimityksiä

Finanssivalvonnan uusi organisaatio tuli voimaan 1.9.2017. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: Vakuutusvalvonta, Pankkivalvonta, Markkina- ja menettelytapavalvonta ja Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit sekä Esikunta-yksikkö. Vakuutusvalvontaa johtamaan aiemmin nimitetyn Kaisa Forsströmin lisäksi kahden uuden osaston ja kahden uuden toimiston päälliköt on valittu tehtäviinsä organisaation sisäisissä hauissa. Nimitykset ovat viiden vuoden määräajaksi.

Diplomi-insinööri Jyri Helenius on nimitetty osastopäälliköksi Pankkivalvonta-osastolle. Hän on johtanut aikaisemmin Finanssivalvonnan Riskienvalvonta-osastoa. Lisäksi Helenius toimii Finanssivalvonnan apulaisjohtajana.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Samu Kurri on nimitetty osastopäälliköksi Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit -osastolle. Hän on aikaisemmin johtanut Finanssivalvonnan Instituutiovalvonta-osastoa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Myller on nimitetty toimistopäälliköksi Pankkien jatkuva valvonta -toimistoon. Toimisto on osa Pankkivalvonta-osastoa. Myller on aikaisemmin toiminut päällikkönä Finanssivalvonnan Rahoitussektori-toimistossa.

Kauppatieteiden maisteri Sami Pyykönen on nimitetty toimistopäälliköksi Pankkien tarkastus ja sääntely -toimistoon. Toimisto on osa Pankkivalvonta-osastoa. Pyykönen on aikaisemmin toiminut päällikkönä Finanssivalvonnan Markkina- ja likviditeettiriskit -toimistossa. Lisäksi hän on toiminut Luottoriskit-toimiston vs. toimistopäällikkönä.

Lisätietoja

Anneli Tuominen, johtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16