Pressmeddelande 31.5.2017

Finansinspektionen ansöker inte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i mål om handlingsoffentlighet

Finansinspektionen ansöker inte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen angående Helsingfors förvaltningsdomstols beslut (15106/16/1203) av den 3 maj 2017 om journalisten Tuomo Pietiläinens besvär gällande handlingsoffentlighet. Förvaltningsdomstolen upphävde Finansinspektionens beslut att inte lämna ut de e-postmeddelanden som Pietiläinen hade begärt. Pietiläinens begäran gällde Finansinspektionens handlingar och e-postkorrespondens rörande förvaltningsdomstolens beslut sommaren 2016 om offentligheten av arbetspensionsbolagens kunduppgifter i samband med betydande och exceptionella transaktioner. Finansinspektionens beslut att inte lämna ut dessa meddelanden motiverades med att meddelandena inte hade skickats på grund av skyldigheter enligt lag eller motsvarande bindande bestämmelser. Finansinspektionen ansåg att meddelanden av detta slag redan principiellt borde åtnjuta förtroendeskydd för att säkerställa att Finansinspektionen har så bred tillgång till information som möjligt och därmed att de allmänna verksamhetsförutsättningarna för tillsynen uppfylls.

​Frågorna i e-postmeddelandena gällde främst Finansinspektionens eventuella avsikt att överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om rapporterade uppgifters offentlighet från i somras. Uppgiften om i vilket skede bedömningen av besvärsavsikten befann sig utgjorde inte konfidentiell information, och Finansinspektionen berättade således om bedömningsskedena och det aktuella läget för dem som frågade. Finansinspektionen bestämde sig den 16 september 2016 för att överklaga den del av beslutet som den önskade få högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande till.

Efter att ha tagit del av e-postmeddelandena fann Helsingfors förvaltningsdomstol att meddelandena inte äventyrar genomförandet av tillsynen eller uppfyllelsen av dess syfte. Finansinspektionen nöjer sig med Helsingfors förvaltningsdomstols beslut. Finansinspektionen bedömer framöver från fall till fall om e-postmeddelanden innehåller uppgifter som kan äventyra genomförandet av tillsynen eller uppfyllelsen av dess syfte.

Kontaktinformation:

stabschef Sonja Lohse, telefon 09 183 53 11, vardagar kl 9–16.