Lehdistötiedote 31.5.2017

Finanssivalvonta ei hae valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa

Finanssivalvonta ei hae korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätöksestä (15106/16/1203), jonka Helsingin hallinto-oikeus antoi 3.5.2017 toimittaja Tuomo Pietiläisen asiakirjajulkisuutta koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeus kumosi Finanssivalvonnan päätöksen olla luovuttamatta Pietiläisen pyytämiä sähköpostiviestejä. Pietiläisen asiakirjapyyntö koski Finanssivalvonnan asiakirjoja ja sähköpostikirjeenvaihtoa, jotka liittyivät hallinto-oikeuden kesällä 2016 antamaan päätökseen työeläkeyhtiöiden huomattavien ja poikkeuksellisten liiketoimien asiakastietojen julkisuudesta. Finanssivalvonnan päätös olla luovuttamatta näitä viestejä perustui siihen, ettei viestien lähettäminen perustunut laista tai vastaavista velvoittavista säännöksistä johtuneisiin velvollisuuksiin. Finanssivalvonta katsoi, että tämän tyyppisten viestien pitäisi jo lähtökohtaisesti nauttia luottamuksensuojaa, jotta turvattaisiin Finanssivalvonnan mahdollisimman laaja tietojensaanti ja sitä kautta valvonnan yleisten toimintaedellytysten toteutuminen.

​Sähköpostiviesteissä esitetyt kysymykset liittyivät lähinnä siihen, aikooko Finanssivalvonta valittaa raportointitietojen julkisuutta koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden kesällä antamasta päätöksestä. Tieto valitusharkinnan vaiheesta ei ollut salassa pidettävä, joten Finanssivalvonta kertoi valitusharkinnan vaiheista ja sen hetkisestä tilanteesta niille, jotka sitä kysyivät. Finanssivalvonta päätyi 16.9.2016 valittamaan siitä osasta päätöstä, johon se halusi korkeimman hallinto-oikeuden kannan.

Tutustuttuaan sähköpostiviesteihin Helsingin hallinto-oikeus katsoi, etteivät kyseiset viestit vaaranna valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumista. Finanssivalvonta tyytyy Helsingin hallinto-oikeuden linjaukseen. Finanssivalvonta arvioi jatkossa tapauskohtaisesti, onko sähköposteissa seikkoja, jotka voivat vaarantaa valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumista.

Yhteydenotot

Sonja Lohse, esikunnan päällikkö, puhelin 09 183 5311, arkisin klo 9–16.