Pressmeddelande 18.3.2016

Verksamhetsberättelsen 2015: Digitaliseringen ändrar finanssektorns servicekoncept

Utöver den långsamma ekonomiska tillväxten och låga räntenivån utsätts finanssektorn även för en annan stor utmaning i digitaliseringen, som ändrar finanssektorns servicekoncept. Tjänsteleverantörerna kommer att införa nya verksamhetsmodeller på marknaden. Detta gäller både de nuvarande aktörerna i sektorn och aktörer utanför finanssektorn.

−Tillsynsmyndigheterna håller på att utreda de risker som är förknippade med de nya verksamhetsformerna, konstaterar direktör Anneli Tuominen i Direktörens översikt. Digitaliseringsutvecklingen tillsammans med den krävande verksamhetsmiljön förutsätter att hållbarheten av bank- och finanssektorernas strategier, verksamhetsmodeller och intäktsstruktur ska omvärderas.

Det är inte än dags för euroområdets gemensamma depositionsskydd

Mot slutet av 2015 presenterade kommissionen den del i bankunionen som alltjämt fattas, dvs. planen för övergången till euroområdets gemensamma depositionsskydd. –Även om själva reformen i princip kan understödas, anser Finansinspektionen att det med tanke på euroområdets banksystem inte än är dags för den, konstaterar direktör Anneli Tuominen.

−Det har tidigare funnits betydande skillnader mellan de olika länderna i genomförandet av regleringen och dess tolkningar, även inom euroområdet, och tillsynspraxis har varierat från strikt till liberal, berättar direktör Anneli Tuominen om sina iakttagelser om arbetet i euroområdets gemensamma tillsynsnämnd för banktillsyn.  

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2015 (på finska, 28 sidor, pdf)

Närmare upplysningar

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 5300 53 00.