Lehdistötiedote 18.3.2016

Toimintakertomus 2015: Digitalisaatio muuttaa finanssisektorin palvelukonseptit

​Finanssisektori kohtaa hitaan talouskasvun ja matalan korkotason lisäksi merkittävän haasteen digitalisaatiossa, joka muuttaa finanssisektorin palvelukonseptia. Jatkossa palveluntarjoajat tuovat markkinoille uusia toimintamalleja. Näin tekevät sekä nykyisin alalla toimivat että sektorin ulkopuoliset toimijat.

– Valvojat selvittävät parhaillaan, mitä riskejä uusiin toimintamuotoihin liittyy, johtaja Anneli Tuominen toteaa Johtajan katsauksessaan. – Digitalisaatiomuutokset yhdessä vaativan toimintaympäristön kanssa edellyttävät pankki- ja vakuutussektorien strategioiden, liiketoimintamallien ja tuottorakenteen kestävyyden uudelleentarkastelua.

Euroalueen yhteiseen talletussuojaan siirtymisen aika ei ole vielä

Komissio esitteli vuoden 2015 lopulla pankkiunionin puuttuvan osan eli talletussuojan osalta suunnitelman euroalueen yhteiseen talletussuojaan siirtymisestä. – Vaikka esitys on periaatteellisella tasolla kannatettava, Finanssivalvonta pitää sen ajoitusta euroalueen pankkijärjestelmän kannalta ennenaikaisena, johtaja Anneli Tuominen toteaa.

− Jopa euroalueella sääntelyn voimaansaattamisessa ja tulkinnoissa on aikaisemmin ollut huomattavia eroja eri maiden välillä ja valvontakäytännöt ovat vaihdelleet tiukasta liberaaliin, johtaja Anneli Tuominen kertoo havainnostaan euroalueen yhteisen pankkivalvonnan valvontaneuvoston työssä.

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2015 (28 sivua, pdf)

Toimintakertomuksesta ei enää tehdä painotuotejakelua.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300