Pressmeddelande 12.5.2016

Marknadsdomstolen förkastade Noster Credit Opportunities Master Fund Limiteds besvär om en ordningsavgift som Finansinspektionen påfört

Marknadsdomstolen förkastade Noster Credit Opportunities Master Fund Limiteds besvär i sitt beslut av den 26 april 2016.

Marknadsdomstolen ansåg att Noster Credit Opportunities Master Fund Limited i första hand hade krävt att marknadsdomstolen skulle förkasta ett beslut av Finansinspektionens direktion av den 22 maj 2015 till den del bolaget hade påförts en ordningsavgift på 15 000 euro på grund av försummelsen av anmälningsskyldigheten enligt förordningen om blankning och i andra hand att marknadsdomstolen skulle ändra Finansinspektionens beslut så att beloppet på ordningsavgiften skulle sänkas till 5 000 euro.

​Noster Credit Opportunities Master Fund Limiteds korta nettoposition steg den 30 juli 2013 över och sjönk den 16 juli 2014 under tröskelvärdet för anmälan på 0,2 procent enligt förordningen om blankning. Finansinspektionen borde ha meddelats om bägge händelserna följande handelsdag senast kl. 15.30 finsk tid. Bolaget skickade anmälan om överskridandet den 10 januari 2014 efter att Finansinspektionen hade kontaktat bolaget flera gånger. Dröjsmålet för givandet av anmälan var cirka fem månader. Anmälan om underskridandet skickade bolaget till Finansinspektionen den 3 oktober 2014 efter att Finansinspektionen hade kontaktat bolaget. Dröjsmålet för givandet av anmälan var cirka två månader.

Noster Credit Opportunities Master Fund Limited har rätt att lämna in ett besvär om marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Ytterligare information ges av

Juho Kivi-Koskinen, jurist, telefon 010 831 5260.

Bilaga

Marknadsdomstolens beslut (på finska)

Se också

Finansinspektionens pressmeddelande om påförande av ordningsavgiften av den 29 maj 2015