Pressmeddelande 4.10.2016

Finansinspektionen öppnar Innovation HelpDesk

​Finansinspektionen öppnar idag Innovation HelpDesk för FinTech-aktörer och andra innovatörer inom branschen – både gamla och nya.

​Mål

  • att öka dialogen mellan Finansinspektionen och FinTech-aktörerna
  • att skapa en positiv anda som stöder utvecklingen inom branschen
  • att göra det lättare att närma sig tillsynsmyndigheten
  • att öka aktörernas kännedom om regleringens innehåll inom finansbranschen och tolkningarna i anslutning till den
  • att effektivera utvecklingen av innovationer och underlätta de senare egentliga ansökningsprocesserna

Ramvillkor

  • ersätter inte innovatörernas eget arbete – hemläxorna måste göras
  • ersätter inte konsulter (t.ex. advokater)
  • är inte ett löfte om positiva tillsynsbeslut i fortsättningen

– Genom HelpDesk strävar vi efter att ge generella anvisningar om regleringen och tillsynsfrågor i anslutning till innovationer samt att handleda företagen att upprätta nödvändiga tilläggsutredningar t.ex. före en eventuell officiell ansökningsprocess, berättar avdelningschef Jarmo Parkkonen.

Till Innovation HelpDesks verksamhetsformer hör att svara på e-postförfrågningar, rådgivningssamtal med en expert (max. 30 min) och rådgivningsmöten med flera experter (max. 1 h). De första rådgivningsmötena ordnas i samband med Slush den 1 december 2016.

Närmare upplysningar:

Innovation HelpDesk

Jarmo Parkkonen, avdelningschef

Begäran om intervju

Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154