Lehdistötiedote 4.10.2016

Finanssivalvonta avaa Innovaatio-HelpDeskin

Finanssivalvonta avaa tänään FinTech-toimijoille ja muille alan innovaattoreille – niin vanhoille kuin uusille – Innovaatio-HelpDeskin.

​Tavoitteet

  • lisätä Finanssivalvonnan ja FinTech-toimijoiden vuoropuhelua
  • luoda positiivinen, alan kehitystä tukeva ilmapiiri
  • tehdä valvojasta helpommin lähestyttävä
  • lisätä toimijoiden tietoisuutta finanssialan sääntelyn sisällöstä ja siihen liittyvistä tulkinnoista
  • tehostaa innovaatioiden kehitystyötä ja helpottaa myöhempiä varsinaisia hakemusprosesseja

Reunaehdot

  • ei korvaa innovaattorien omaa työtä – kotiläksyt on tehtävä
  • ei korvaa konsultteja (esim. asianajajat)
  • ei ole lupaus myönteisistä valvontapäätöksistä jatkossa

− Pyrimme HelpDeskissä antamaan yleisluonteista ohjeistusta innovaatioon liittyvästä sääntelystä ja valvonnallisista kysymyksistä sekä ohjaamaan tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen esimerkiksi ennen mahdollista virallista hakemusprosessia, osastopäällikkö Jarmo Parkkonen kertoo.

Innovaatio-HelpDeskin toimintamuotoja ovat vastaukset sähköpostikyselyihin, neuvontapuhelut asiantuntijan kanssa (max 30 min) ja neuvontatapaamiset useamman asiantuntijan kanssa (max 1 h). Ensimmäiset neuvontatapaamiset järjestetään Slushin yhteydessä 1.12.2016.

Lisätietoja

Innovaatio-HelpDesk

Jarmo Parkkonen, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.