Pressmeddelande 28.9.2015

Inspektion av den arbetshälsoverksamhet som finansieras av arbetspensionsbolagen 2015: Förfarandena vid finansieringen av arbetshälsoprojekt varierar, de riskbaserade aspekterna styr inte vart pengarna allokeras

Enligt Finansinspektionens inspektion av arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet och finansieringenen av arbetshälsoprojekt har bolagens arbetshälsoarbete i huvudsak varit av hög kvalitet och resultaten av projekten har varit goda. Arbetshälsoverksamheten och finansieringen av arbetshälsoprojekt har emellertid inte till alla delar grundat sig på hanteringen av riskerna för arbetsoförmåga.

− De riskbaserade aspekterna i verksamheten borde synas tydligare. På så sätt skulle den hänföra sig till avvärjandet av en förhöjd risk för arbetsoförmåga, för vilket en öronmärkt del av arbetspensionsavgiften samlas in, påminner direktör Anneli Tuominen.

Invalidpensionerna utgör varje år en betydande del av pensionsutgifterna inom arbetspensions-systemet. Åtgärder som förebygger invalidpensionsutgiften är viktiga med tanke på finansieringen av systemet.

Anvisningar efterlyses 

Finansinspektionen kommer utifrån den omfattade informationen från inspektionen att utfärda noggrannare anvisningar om principerna för arbetshälsoverksamheten under slutet av året.

Inspektionen var en del av den fortlöpande tillsynen av arbetspensionssektorn. Inspektionen genomfördes på våren 2015 och omfattade alla sex arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar tillsammans 24 procent av lönesumman i ArPL-avgift. Varje ArPL-avgiftsdel har ett eget öronmärkt användningssyfte. Avgiftsdelen för hanteringen av risken för arbetsoförmåga utgör 0,03 procent av lönesumman. De genomsnittliga siffrorna är från år 2015.

Närmare upplysningar ger

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300
  • Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247