Lehdistötiedote 28.9.2015

Työeläkeyhtiöiden rahoittaman työhyvinvointitoiminnan tarkastus 2015: Työhyvinvointihankkeiden rahoitusta koskevat käytännöt vaihtelevat, riskiperusteisuus ei ohjaa rahan kohdistamista

Finanssivalvonnan tekemän työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoimintaan ja -hankkeiden rahoitukseen kohdistuneen tarkastuksen mukaan yhtiöiden tekemä työhyvinvointityö on pääosin ollut laadukasta ja hankkeilla on saatu hyviä tuloksia. Työhyvinvointitoiminnan ja -hankkeiden rahoituksen kohdentaminen ei kuitenkaan ole kaikilta osin perustunut työkyvyttömyysriskin hallintaan.− Toiminnassa tulisi selvemmin näkyä riskiperusteisuus. Tällöin se kohdistuisi kohonneen työkyvyttömyysriskin torjuntaan, jota varten korvamerkitty työeläkemaksun osa kerätään, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa.

Työkyvyttömyyseläkkeet muodostavat vuosittain merkittävän osan työeläkejärjestelmän eläkemenosta. Työkyvyttömyysmenoa ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä järjestelmän rahoituksen kannalta.

Ohjeistusta kaivataan

Finanssivalvonta antaa tarkastuksessa saamansa laajan informaation perusteella tarkempia ohjeita työhyvinvointitoiminnan periaatteista loppuvuoden aikana.

Tarkastus oli osa työeläkesektorin jatkuvaa valvontaa. Tarkastus toteutettiin keväällä 2015 ja se kattoi kaikki kuusi työeläkevakuutusyhtiötä.

Työnantaja ja työntekijä yhdessä maksavat TyEL-maksua 24 % palkkasummasta. Jokaisella TyEL-maksun osalla on oma korvamerkitty käyttötarkoitus. Työkyvyttömyysriskin hallintaosan suuruus on 0,03 % palkkasummasta. Keskimääräiset luvut ovat vuodelta 2015.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247

Liite

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)