Pressmeddelande 21.5.2014

Jyri Helenius utsedd till chef för avdelningen för risktillsyn

Finansinspektionens direktion har utsett diplomingenjör Jyri Helenius till chef för avdelningen för risktillsyn från den 19 maj 2014. Helenius kommer närmast från posten som chef för finanssektorbyrån på avdelningen för institutstillsyn. Han har tidigare varit anställd bl.a. av OP-Pohjola-gruppen, där han innehaft poster inom riskhantering och  finansverksamhet. 

Finansinspektionens organisation