Pressmeddelande 5.6.2014

3rd FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision: Den gemensamma banktillsynen byggs på fast grund, konsekvenserna för den nordiska banktillsynen och regleringen måste följas

Direktör Anneli Tuominen betonade i sitt öppningstal för konferensen om bankunionen att den gemensamma banktillsynen byggs på en fast grund. – De mer betydande bankernas balansräkningar genomlyses grundligt och de måste genomgå ett strängt stresstest innan tillsynen inleds.

Bankerna förutsätts åtgärda eventuella kapitalunderskott inom en tämligen kort tidsfrist. – Beslutsprocessen för den gemensamma tillsynen  i sig framhäver också tillsynens oberoende av nationella intressen, säger direktör Tuominen. – Genom att agera beslutsamt och effektivt stärker tillsynsmyndigheten den egna verksamhetens trovärdighet. 

– Det praktiska tillsynsarbetet utförs av de nationella tillsynsmyndigheterna tillsammans med ECB, som styr verksamheten.  Tillsynen blir mera högklassig men samtidigt växer tillsynskostnaderna. Även den ökade datainsamlingen medför kostnader. Det gäller också att se till att tillsynen som helhet förblir kostnadseffektiv. Eftersom tillsynen utförs tillsammans måste man ombesörja att de lokala tillsynsmyndigheterna fortfarande har förutsättningar att sköta sin verksamhet, påpekar direktör Tuominen.
 
Ur Finlands och de nordiska ländernas perspektiv är den centrala frågan hur den gemensamma banktillsynen påverkar tillsynen, regleringen och affärsverksamhetsmodellerna i bankkoncerner som delvis står utanför den. Det finns en risk för att tillsyns- och regleringslösningarna i länder som står utanför den gemensamma banktillsynen skiljer sig från de lösningar som bankunionen gått in för, något som kan leda till arbitrage mellan länderna. – Bankunionen borde snarare stärka den gemensamma marknaden än fungera som en åtskiljande faktor, summerar Tuominen. Utvecklingen av den europeiska banktillsynen måste följas noggrant.

Förfrågningar om intervjuer med Anneli Tuominen: Terhi Lambert-Karjalainen, telefon 050 351 9574

Bilagor