Lehdistötiedote 5.6.2014

3rd FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision: Yhteinen pankkivalvonta rakennetaan vahvalle pohjalle, vaikutuksia pohjoismaiseen pankkivalvontaan ja sääntelyyn seurattava

Johtaja Anneli Tuominen korosti pankkiunionia käsittelevän konferenssin avauspuheessaan, että yhteistä pankkivalvontaa ollaan rakentamassa vahvalle perustalle. – Merkittävien pankkien taseet läpivalaistaan perusteellisesti ja niille tehdään tiukka stressitesti ennen valvonnan aloittamista.

Mahdolliset pääomavajeet edellytetään paikattavan tietyn lyhyehkön määräajan kuluessa. – Yhteisen valvonnan päätöksentekoprosessi on myös omiaan korostamaan valvonnan riippumattomuutta kansallisista intresseistä, johtaja Tuominen sanoo. –Toimimalla jämäkästi ja tehokkaasti valvoja vahvistaa uskottavuutta omaan toimintaansa.

– Käytännön valvontatyötä tekevät kansalliset valvojat yhdessä EKP:n kanssa sen ohjauksessa. Valvonta on aikaisempaa tasokkaampaa, mutta samalla myös valvonnan kustannukset kasvavat. Kustannuksia aiheuttavat myös lisääntyvät tiedonkeruut. Onkin huolehdittava siitä, että valvontakokonaisuus säilyy kustannustehokkaana. Koska valvontaa tehdään yhdessä, on paikallisten valvojien toimintaedellytyksistä edelleen huolehdittava, johtaja Tuominen muistuttaa.

Suomen ja Pohjoismaiden näkökulmasta keskeinen kysymys on, miten yhteinen pankkivalvonta vaikuttaa osaksi sen ulkopuolella toimivien pankkikonsernien valvontaan, sääntelyyn ja liiketoimintamalleihin. On olemassa riski, että yhteisen pankkivalvonnan ulkopuolisten maiden valvonta- ja sääntelyratkaisut eroavat pankkiunionissa omaksutuista aiheuttaen arbitraasia eri maiden välillä. – Pankkiunionin pitäisi ennemmin vahvistaa yhteismarkkinoita kuin toimia erottavana tekijänä, Tuominen summaa. Eurooppalaisen pankkivalvonnan kehitystä onkin seurattava tarkasti.

Anneli Tuomisen haastattelupyynnöt Terhi Lambert-Karjalainen, puhelin 050 351 9574

Liitteet