Webbnyheter 23.5.2023 – 4/2023

Armi Taipale utnämnd till ledamot av Esmas förvaltningsstyrelse

Avdelningschefen för Finansinspektionens kapitalmarknadstillsynavdelning Armi Taipale har utnämnts till ledamot av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas förvaltningsstyrelse från och med den 1 juli 2023 för en mandatperiod på 2,5 år. Hon efterträder Derville Rowland från irländska centralbanken på posten. Armi Taipale är dessutom ständig ledamot i Esmas tillsynsstyrelse.

Esma är en oberoende myndighet som är verksam i Paris och vars uppgift är att stärka investerarskyddet och främja stabila och välordnade finansmarknader. Förvaltningsstyrelsen svarar under ledning av ordförande Verena Rossi för att Esma utför de uppgifter som den blivit tilldelad.

Ytterligare uppgifter om Esmas verksamhet (på engelska)