Webbnyheter 19.9.2022 – 12/2022

Maija Vartiainen utsedd till byråchef för byrån för skade- och livförsäkring och tillsyn av placeringsverksamhet

Juris magister Maija Vartiainen har utsetts till byråchef för Finansinspektionens byrå för skade‑ och livförsäkring och tillsyn av placeringsverksamhet från och med den 19 september 2022.

Maija Vartiainen har arbetat som gruppchef vid Finansinspektionen sedan 2019 och tillsammans med sin grupp svarat för juridiska frågor kring tillsynen av skade- och livförsäkringsbolag och för utveckling av denna verksamhet. Dessutom har hon haft en central roll i Finansinspektionens olika utvecklingsprojekt. Hon har också bred erfarenhet av försäkringsbranschen och chefsuppdrag.

Ytterligare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström, Försäkringstillsyn. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Maija-Vartiainen-2022.jpg