Webbnyheter 4.4.2022 – 5/2022

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2021: Finanssektorns läge är alltjämt bra men många osäkerhetsfaktorer påverkar globala ekonomiska utsikter

Finanssektorns läge har förblivit bra även under andra året av coronapandemin, men riskerna i anknytning till coronapandemin och ekonomins utveckling är alltjämt höga. Finansinspektionen har fortsatt med en effektiviserad uppföljning av tillsynsobjektens risksituation och en analys av hur coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser utvecklas.

–Europa har vaknat i en ny verklighet efter Rysslands attack mot Ukraina. Samtidigt utgör hybridpåverkan och cyberattacker ett allt allvarligare hot i samhället. De globala ekonomiska utsikterna påverkas av flera osäkerhetsfaktorer, skriver Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen i sin översikt.

–I den här osäkra situationen accentueras – än en gång – betydelsen av bra och stabil riskhantering inom finanssektorn, vare sig det är fråga om bankernas kredit- eller marknadsrisker, riskhanteringen i arbetspensionsbolagens investeringsverksamhet eller förberedelserna för cyberattacker.

Finansinspektionens verksamhetsberättelse behandlar bl.a. finanssektorns läge, tillsynen som förändras med omvärlden samt teman som var viktiga under berättelseåret:

  • Kryptotillgångar intresserar investerare – riskerna under kontroll med reglering
  • Nya investerare, nya informationskällor
  • Nya verktyg behövs för att tygla hushållens skuldsättning
  • Hållbarhetsfrågor blir en del av finansiella aktörers riskhantering och informationsskyldigheter.

Verksamhetsberättelsen gavs ut som webbpublikation, och den ges ut senare på våren även på svenska och engelska.

Ytterligare information

Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Du kan läsa berättelserna här