Webbnyheter 19.1.2022 – 1/2022

Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2022

Preliminära utgivningsdatum för Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2022 är den 31 mars, 28 juni, 29 september och 19 december.

Utgivningsdatum bekräftas på Finansinspektionens webbplats och på Twitter en vecka i förväg. Finansinspektionen publicerar beslutet kl. 9.30 med ett pressmeddelande.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen. Detta sker i princip i samband med makrotillsynsbesluten för andra kvartalet.

Läs mer om makrotillsynsverktygen.