Webbnyheter 24.11.2022 – 16/2022

Anne-Mari Juutinen utsedd till byråchef för Finansinspektionens byrå Inspektioner och modeller

Ekonomie magister Anne-Mari Juutinen har utnämnts till byråchef för byrån Inspektioner och modeller från och med den 28 november 2022.

Anne-Mari Juutinen har tjänstgjort vid Finansinspektionen inom penningtvättstillsynen i två repriser sammanlagt ca 6 år, senast som ledande riskexpert. Hon har bred erfarenhet av bankverksamhet, banktillsyn och inspektionsverksamhet samt av chefsuppdrag inom sakkunnigorganisationer.

Närmare upplysningar

avdelningschef Jyri Helenius. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9− 16.

Anne-Mari Juutinen_04.jpg