Webbnyheter 17.3.2021 – 5/2021

Niina Bergring utsedd till byråchef för skade- och livförsäkringsbyrån

Ekonomie magister Niina Bergring har utsetts till byråchef för Finansinspektionens skade- och livförsäkringsbyrå från och med den 16 juni 2021. Hon kommer närmast från Aktia Bank Plc, där hon varit direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning. Niina Bergring har gedigen erfarenhet av placerings- och ledarskapsuppdrag inom försäkringsbranschen från både den privata och den offentliga sektorn.

Samtidigt omorganiseras tillsynen av placeringsverksamheten på avdelningen för försäkringstillsyn. Tillsynsstödet för placeringsverksamheten koncentreras härefter på avdelningsnivå och underställs Niina Bergring.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 16 mars 2021.

Niina_Bergring.jpg