Webbnyheter 26.8.2021 – 14/2021

Anne Puustelli utsedd till byråchef för Bankernas riskområden

Filosofie doktor Anne Puustelli har utnämnts till byråchef för Finansinspektionens nyinrättade byrå Bankernas riskområden från och med den 1 september 2021. Hon har tjänstgjort som ledande bankinspektör vid Finansinspektionen sedan 2019 och före det varit sakkunnig inom riskhantering vid OP Gruppen. 

Banktillsynen vid Finansinspektionen har omstrukturerats. Den tidigare byrån Bankreglering och riskområden har delats upp på två byråer, dvs. Juridik inom banktillsyn och Bankernas riskområden. Den tidigare byråchefen för Bankreglering och riskområden, juris kandidat, vicehäradshövding Berndt Hertsberg, fortsätter som byråchef för Juridik inom banktillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Anne-Puustelli-Berndt-Hertsberg.jpg