Webbnyheter 31.1.2020 – 1/2020

Statistisk undersökning om trafikförsäkring 2014–2018: Svaga placeringsintäkter belastade trafikförsäkringens resultat 2018

Premieinkomsten av trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen uppgick år 2018 till 710 miljoner euro, vilket är fyra procent mindre än året innan. Premieinkomsten av trafikförsäkring minskade redan för tredje året i rad. Trafikförsäkring bedrevs i Finland av 29 finländska försäkringsbolag och sex utländska EES-försäkringsbolag. De utländska försäkringsbolagen hade en marknadsandel på 22 procent.

Det realiserade resultatet av trafikförsäkringen före avdrag av återförsäkrares andel var 72 miljoner euro. I förhållande till nettopremieintäkterna gav detta ett resultat på 11 procent. Resultatprocenten var cirka hälften jämfört med året innan och lägre än den genomsnittliga resultatprocenten på 16 procent under översiktsperioden 2014–2018. Det försvagade resultatet berodde i huvudsak på att en mindre mängd placeringsintäkter hänfördes till resultatet. Placeringsintäkterna var de svagaste under översiktsperioden, och flera bolag redovisade negativa placeringsintäkter. Å andra sidan var skadekvoten den lägsta (69 procent) under översiktsperioden, vilket i sin tur förbättrade resultatet. Totalkostnadsprocenten för trafikförsäkring var 94 procent. Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten fortsättningsvis varit lönsam, men det fanns emellertid stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning om trafikförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen åren 2014–2018. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Från och med 2017 presenteras även skilda nyckeltal för trafikförsäkring för motorcyklar. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, telefon 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi.

Bilagor