Webbnyheter 29.9.2020 – 16/20

Inspelningen och presentationerna från webbinariet ”Den kommande elektroniska bokslutsrapporteringen (ESEF)” den 24.9.2020 finns nu tillgängliga

XBRL Finland och Finansinspektionen ordnade ett webbinarium om den kommande elektroniska bokslutsrapporteringen (ESEF) den 24.9.2020. Närmare 300 personer deltog i webbinariet. Du kan se de intressanta anförandena samt en informativ paneldiskussion om det praktiska genomförandet av ESEF i fem rapporterande bolag från inspelningen och presentationerna (enbart på finska).

Formatet för publiceringen av bokslut och verksamhetsberättelse för de europeiska börslistade bolagen ändras till det elektroniska xHTML -formatet istället för det tidigare pdf -formatet. XBRL – markeringarna i xHTML –dokumentet gör bokslutet strukturerat. xHTML är tillika läsbart för det mänskliga ögat och maskinellt. Tack vare det strukturerade formatet av rapporteringen är det lättare att analysera informationen med hjälp av ny teknologi. ESEF –rapporteringen inleds enligt nuvarande tidtabell i etapper redan från och med bokslutet 2020.

Närmare uppgifter lämnas av

Riitta Pelkonen, IFRS-redovisningsexpert, riitta.pelkonen(at)finanssivalvonta.fi.