Webbnyheter 27.3.2020 – 8/2020

ESMA har publicerat ett ställningstagande gällande Covid-19 pandemins inverkan på de i Öppenhetsdirektivet utsatta tidsfristerna för publiceringen av finansiella rapporter

De nationella tillsynsmyndigheterna är flexibla i situationer där det är omöjligt att publicera rapporterna inom den i Öppenhetsdirektivet utsatta tidsfristen. ESMA betonar dock att bolagen bör informera om eventuella fördröjningar omedelbart och Marknadsmissbruksförordningen krav bör fortfarande följas.

ESMAs ställningstagande (på engelska)