Webbnyheter 21.12.2020 – 23/2020

Eiopas vägledning om liv- och pensionsförsäkringar med anledning av brexit

Europeiska tjänstepensions- och försäkringsmyndigheten Eiopa har gett ut en vägledning för konsumenter som har en gränsöverskridande liv- eller pensionsförsäkring i Storbritannien eller vice versa, eller som överväger att flytta över gränsen. Vägledningen utkommer i januari 2021 också på finska och svenska.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Päivi Turunen, paivi.turunen(at)fiva.fi eller 09 183 55 57