Webbnyheter 20.3.2018 – 1/2018

Sami Tiainen blir chef för byrån för inspektioner och modeller vid Finansinspektionens banktillsyn

Ekonomie magister Sami Tiainen har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för inspektioner och modeller från och med den 8 mars 2018. Han har tidigare tjänstgjort som institutsansvarig inom banktillsynen. Hans huvudsakliga uppdrag har gällt tillsynen av banker som omfattas av Europeiska centralbankens tillsyn. Han har också arbetat vid Europeiska centralbankens banktillsyn.

Byrån för inspektioner och modeller svarar för inspektionen av banker och utvärderingen av interna modeller som används i kapitaltäckningsanalysen. Byrån svarar också för samordningen av Finansinspektionens övriga inspektionsverksamhet.

Närmare upplysningar

  • biträdande direktör Jyri Helenius
  • Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar klo 9–16.