Webbnyheter 15.10.2018 – 9/2018

Elva sökande till direktörstjänsten på Finansinspektionen

​Till tjänsten som Finansinspektionens direktör inkom 11 ansökningar före utsatt tid (söndag 14.10.2018).​

Namn och examen Nuvarande uppdrag Nuvarande arbetsgivare
Averio, Pekka, jur.kand., MBA Styrelseordförande Averio Oy
Helenius, Jyri, dipl.ing. ​Biträdande direktör Finansinspektionen
Helminen, Kari, ekonom, MBA Privatföretagare/investerare Tessa Oy
Lindberg, Rainer, pol.mag, jur.mag. ​Biträdande direktör ​Konkurrens- och konsumentverket
Tuomi, Mikko, ekon.mag. ​Försäkringsexpert mySafety
Tuominen, Anneli, vicehäradshövding, ekonom Direktör ​Finansinspektionen
Viitanen, Janne, ekon.dr ​– Tmi Minitech

Ansökan har lämnats in av ytterligare 4 personer, som inte vill ha sitt namn publicerat.

Finansinspektionens direktion gör en framställning till bankfullmäktige om utnämning av direktören.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirjo Kyyrönen, ledande jurist.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.