Webbnyheter 26.4.2018 – 2/2018

Berndt Hertsberg blir chef för byrån för bankreglering och riskområden vid Finansinspektionens banktillsyn

Juris kandidat, vicehäradshövding Berndt Hertsberg har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för bankreglering och riskområden från och med den 6 april 2018. Han kommer närmast från Aktia Bank, där han länge haft olika juridiska expert- och chefsuppdrag.

Byrån för bankreglering och riskområden svarar för regleringsuppdrag och det juridiska stödet inom banktillsynen. Byrån svarar också för att banktillsynen har tillgång till den senaste informationen om regelutvecklingen och sörjer för kvaliteten på tillsynen inom olika riskområden.

Närmare upplysningar lämnas av

  • biträdande direktör Jyri Helenius
  • Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar klo 9–16.