Webbnyheter 1.2.2017 – 2/2017

Teija Korpiaho blir chef för byrån för skade- och livförsäkringsbolag

Ekonomie magister Teija Korpiaho har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för skade- och livförsäkringsbolag från och med den 1 mars 2017.

Hon har tidigare tjänstgjort på Finansinspektionen och dess föregångare, senast som ledande riskexpert och stf. chef för byrån för skade- och livförsäkringsbolag.

Byrån för skade- och livförsäkringsbolag svarar för solvenstillsynen av bolagen under tillsyn. Dessutom deltar byråns experter aktivt i beredningen och genomförandet av den europeiska och nationella regleringen.