Webbnyheter 14.9.2015 – 11/2015

Ny suppleant för finansministeriets representant i Finansinspektionens direktion

Bankfullmäktige har den 11 september 2015 utsett Jaakko Weuro till suppleant i Finansinspektionens direktion med omedelbar verkan. Weuro ersätter Tuija Taos, som lämnat uppgiften för att bli överdirektör för verket för finansiell stabilitet. Jaakko Weuro är rådgivande tjänsteman på finansministeriet. Han är suppleant för Martti Hetemäki i direktionen.

Ordförande i direktionen är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Pentti Hakkarainen. De övriga direktionsmedlemmarna är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet (direktionens vice ordförande), överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, vicehäradshövding Pirkko Juntti och verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsinstitut. Suppleant för Pentti Hakkarainen är avdelningschef Kimmo Virolainen, suppleant för Martti Hetemäki är rådgivande tjänsteman Jaakko Weuro och suppleant för Outi Anttila är övermatematiker Mikko Kuusela.