Webbnyheter 22.1.2014 – 1/2014

Marja Nykänen utsedd till stf. avdelningschef för avdelningen för risktillsyn från 3 februari

Finansinspektionens direktion utnämnde Marja Nykänen till stf. avdelningschef för avdelningen för risktillsyn från och med den 3 februari 2014. Hon sköter uppdraget vid sidan av egen tjänst till dess att den nya befattningshavaren tillträder eller högst till den 31 juli 2014. Vicehäradshövding Marja Nykänen är chef för avdelningen för institutstillsyn och t.f. enhetschef för förvaltningsenheten.
 
Direktionen beviljade biträdande direktör Jukka Vesala fem års tjänstledighet från och med den 3 februari 2014. Vesala tillträder i februari posten som generaldirektör för ett av generaldirektoraten inom ECB:s tillsynsorganisation. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 52 37