Webbnyheter 3.3.2014 – 4/2014

Föreläsningar om nya betalningssätt och den nya banktillsynen på Myntmuseet

Finansinspektionen står för två av föreläsningarna i Myntmuseets serie Studia monetaria våren 2014.

Nya betalningssätt och aktörer
Byråchef Markku Koponen och jurist Katri Jokinen
tisdagen den 18 mars kl. 17.30–19.00

Gemensam banktillsyn i Europa: vad förändras i Finland?
Direktör Anneli Tuominen
tisdagen den 29 april kl. 17.30–19.00

Studia monetaria-föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på Myntmuseum, Snellmansgatan 2.

Föreläsningarnas teman tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområde och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och mycket sakkunniga inom sitt område. Serien innehåller lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är i regel finska.

Välkommen!

Närmare upplysningar lämnas av

  • museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 19 57 02