Webbnyheter 19.2.2014 – 2/2014

ESMA har publicerat ett samrådsdokument om riktlinjer för härledda nyckeltal (Alternative Performance Measures)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har omarbetat CESR:s rekommendation om nyckeltal (2005). Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att den information som ges i form av härledda nyckeltal är nyttig för användarna. Riktlinjerna innehåller definitioner samt centrala principer för presentation och konsekvent användning av härledda nyckeltal.

I samrådsdokumentet ingår 14 frågor som parterna förväntas besvara före den 14 maj 2014.

ESMAs samrådsdokument finns på ESMAs webbplats (ESMA/2014/175/ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures).

Närmare upplysningar lämnas av

  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5355